Zdravíme všechny příznivce oslav jablečné úrody na státním zámku Krásný Dvůr!

Letošní 6. ročník Jablečného dne

se koná

1.10.2016

Čeká Vás opět nabitý program na hlavním nádvoří, veselá divadelní představení ve Francouzské zahradě, již tradiční vystoupení koní a sokolníka na louce pod zámkem a spousta jablečných dobrot od místních i přespolních. Pro děti jsou nově připravené atrakce komediantské společnosti Al Rašíd s historickým kolotočem a tureckou střelnicí spolu s drobnými dílničkami u některých prodejců. Všem šikovným, manuálně zručným a kreativním rukám je určena nová soutěž "O nejkrásnější rukodělný výrobek s jablečnou tématikou", spolu s tradiční soutěží pro šikovné kuchtíky a cukrářky "O nejlepší jablečný produkt."

 
 

Neváhejte přihlásit své jablečné produkty a výrobky do níže uvedených kategorií:

A) Kategorie hodnocená vybranou porotou - "O nejkrásnější rukodělný výrobek s jablečnou tématikou "

Vaše soutěžní výrobky přineste v sobotu 1. 10. 2016 k registraci pořadateli akce nejpozději v 9.30 hod. Každý účastník může přihlásit pouze 1 výrobek. Vyhlášení vítězů se uskuteční od 13.00 hodin na hlavním podiu. Poté proběhne prodejní výstava těchto výrobků a výtěžek bude poskytnut jako příspěvek na dětský příměstský tábor na zámku v roce 2017.  

 

B) Kategorie hodnocená návštěvníky Jablečného dne - " O nejlepší jablečný produkt" 

 

Jablečné produkty prodávané na stáncích budou do soutěže „O nejlepší jablečný produkt“ zapisovány organizátorem v době od 8.00 do 10.00 hodin. Vyhlášení této soutěže se uskuteční v 15.00 hodin na hlavním podiu. Návštěvníci hlasují pomocí hlasovacího lístku umístěného na vstupence, který odevzdávají do 14.00 hodin u infostánku u vstupu na nádvoří.

 

 Těšíme se na Vaši návštěvu a Vaše kreativní jablíčkování!