Vážení přátelé,

Jsme potěšeni Vaším zájmem o účast na VI. ročníku JABLEČNÉHO DNE, který se uskuteční 1. října 2016 v areálu zámku Krásný Dvůr od 10.00 do 17.00 hodin.

Posíláme Vám pár informací, které je dobré znát předem a pár organizačních pokynů, které je třeba dodržovat.

Jablečný den je akcí pro širokou veřejnost a vysoká návštěvnost minulých ročníků ukázala jeho oblibu. Akce je především o jablkách a jablečných produktech. Proto Vám tímto dopisem zároveň nabízíme možnost předvedení Vašeho umu účastí v soutěžích: „O nejkrásnější rukodělný výrobek s jablečnou tématikou“ hodnocenou odbornou porotou nebo „O nejlepší jablečný produkt“ hodnocenou návštěvníky.

Rukodělné výrobky pro hodnocení porotou se přihlašují v den konání akce u pořadatele do 9.30 hodin. Každý účastník může přihlásit pouze 1 výrobek. Vyhlášení vítězů se uskuteční od 13.00 hodin na hlavním podiu. Poté proběhne prodejní výstava těchto výrobků a výtěžek bude poskytnut jako příspěvek na dětský příměstský tábor na zámku v roce 2017.  

Jablečné produkty prodávané na stáncích budou do soutěže „O nejlepší jablečný produkt“ zapisovány organizátorem v době od 8.00 do 10.00 hodin. Vyhlášení této soutěže se uskuteční v 15.00 hodin na hlavním podiu. Návštěvníci hlasují pomocí hlasovacího lístku umístěného na vstupence, který odevzdávají do 14.00 hodin u infostánku u vstupu na nádvoří.

§  Příjezd účastníků a přidělování místa či stánků od 7.30 hodin. Při příchodu / příjezdu se bezprostředně hlaste u pořadatele v infostánku u vstupu na nádvoří, kde též obdržíte instrukce k zaparkování na vyhrazeném parkovišti, kde Vám bude místo poskytnuto na celý den zdarma.

§  Po domluvě můžete vjet na nádvoří autem, vždy však s maximální opatrností a ohledem na bezpečnost všech účastníků. Auta musí opustit nádvoří zámku nejpozději v 9.30.  Po začátku akce již není možná žádná automobilová doprava v celém zámeckém areálu.

§  Poskytnutí prostoru na vlastní stánek je zpoplatněno cenou 400,- Kč splatnou v hotovosti při příjezdu. Právo rozhodovat o umístění stánků si vyhrazuje pořadatel akce.

§  Stánek od pořadatelů akce je poskytován za úplatu 50,- Kč a to po předchozím oznámení.

§  Požadavky na připojení k elektrické energii byly taktéž součástí Vaší přihlášky. Pokud dojde ke změně, je třeba ji okamžitě nahlásit správě zámku. Uvítáme, pokud si s sebou přivezete vlastní prodlužovací kabely vyhovující předpisům. Připojení elektřiny je poskytováno za paušální poplatek 50,- Kč. Na zajištění přívodu el. energie však nevzniká nárok a pořadatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou jejím výpadkem vlivem přetížení sítě.

§  Předpokládaný konec akce na nádvoří zámku je v 17.00. Stánek můžete v případě vyprodání zboží opustit již dříve. Vjezd auty na nádvoří však bude umožněn až po skončení akce a bude řízen pořadatelem. Proto tento úmysl vždy hlaste v infostánku u vstupu.

§  Stylové oblečení je vítané, není však podmínkou.

§  Jiné občerstvení, které není v souladu se zaměřením akce, bude zajišťováno výhradně po dohodě.

V případě jakýchkoli nejasností nebo individuálních potřeb nám zavolejte a domluvíme se na nejlepším možném řešení. Žádáme o respektování pokynů pořadatelů na místě.

Těšíme se na spolupráci.

Michaela Hofmanová – kastelánka,  hofmanova.michaela@npu.cz, telefon: 724 323 427

Vladimír Liška – liska.vladimir@npu.cz, telefon 773 761 148