Na organizaci, realizaci a financování Jablečného dne se podílejí:

 

 

 

Státní zámek KRÁSNÝ DVŮR

 

 

NPÚ Praha